Opět jsme podpořili neziskové organizace i konkrétní rodiny

227

Lucinka Urešová, Verunka Strakošová, Mobilní hospic Ondrášek, Charitativní spolek Sára dětem, Potravinová banka Ostrava či nezisková organizace Moment. Tam všude putovala v loňském roce naše pomoc.

Již od roku 2011 každoročně podporujeme vybrané neziskové organizace, kterým prostřednictvím eD fondu pomoci poskytujeme finanční i materiální pomoc. V loňském roce jsme na dobročinné účely přispěli částkou celkem 50 tisíc korun. Peníze putovaly jak do neziskových organizací, tak konkrétním rodinám, které navrhli a vybrali sami zaměstnanci.

Nad rámec eD fondu pomoci se nám podařilo prostřednictvím zaměstnaneckých sbírek podpořit také Ligu proti rakovině částkou téměř tři tisíce korun, neziskovou organizaci Moment 170 kilogramy darovaného oblečení a Potravinovou banku Ostrava 96 kilogramy potravin a drogerie.


Koho jsme podpořili v roce 2021?


Lucie Urešová (15 tisíc korun)

Dvouletá Lucinka z Prahy trpí spinální svalovou atrofií a před rokem jako vůbec první holčička v Česku podstoupila náročnou genovou léčbu.

S příběhem nás seznámil kolega Peter Tlučhoř a my jsme se rozhodli Lucinku podpořit částkou 15 tisíc korun. Finance rodina využila na cvičení v neurorehabili-tačních klinikách a na hiporehabilitace.

Transparentní účet Lucinky: 237045290/0600. Více jsme o jejím příběhu napsali v samostatném článku.


Veronika Strakošová (15 tisíc korun)

Verunka je šestnáctiletá slečna z Ostravy, která trpí vzácným a nevyléčitelným genetickým postižením s názvem alternující hemiplegie, které způsobuje náhlé ochrnutí celého těla a nesprávný vývoj mozku.

S jejím příběhem nás seznámila kolegyně Tereza Chrapková a my jsme rodinu Verunky podpořili částkou 15 tisíc korun. Peníze rodina využila na nákup automobilu, aby mohla být Verunka při náhlém záchvatu rychleji dopravena do nemocnice.

Více jsme o příběhu Verunky napsali v samostatném článku.


Mobilní hospic Ondrášek (10 tisíc korun)

Mobilní hospic Ondrášek, který poskytuje odbornou pomoc nevyléčitelně nemocným, jsme podpořili částkou 10 tisíc korun. Pomoc Ondrášku navrhla kolegyně Kateřina Chambers.

Více jsme o Mobilním hospicu Ondrášek napsali v samostatném článku.


Sára dětem (10 tisíc korun)

Spolek Sára dětem, který pomáhá onkologicky nemocným dětem léčícím se ve Fakultní nemocnici Ostrava, jsme podpořili částkou 10 tisíc korun. Pomoc Sáře dětem navrhl kolega Vojtěch Vavrečka.


Liga proti rakovině (3 tisíce korun)

Liga proti rakovině již 30 let pomáhá snížit úmrtnost na zhoubné nádory v České republice. Každoročně pořádá sbírku v rámci Českého dne proti rakovině, a v letošní sbírce jsme u nás v eD společně s kolegy vybrali téměř 3 tisíce korun.


Národní potravinová sbírka (96 kg)

V loňském roce jsme se poprvé zapojili do Národní potravinové sbírky, kterou každoročně pořádá Česká federace potravinových bank. Potravinové bance Ostrava jsme předali 96 kilogramů potravin a drogerie.

Více jsme o Národní potravinové sbírce napsali v samostatném článku.


Moment Česká republika (170 kg)

Moment Česká republika prodejem darovaného oblečení podporuje chod šesti neziskových organizací. Organizaci podporujeme dlouhodobě a v roce 2021 jsme díky zapojení našich kolegů darovali 170 kilogramů oblečení.


Pomoc Jižní Moravě

Díky našim kolegům jsme ve spolupráci s dodavateli Xiaomi, Wi Technology a Schneider Electric poslali do oblastí postižených tornádem 100 kusů powerbank a také dvě UPS zařízení APC pro zajištění chodu provizorní ordinace.Kateřina Chambers, personální ředitelka eD system

„Jsem velice ráda, že jsme i v loňském roce prostřednictvím eD fondu pomoci podpořili nejen neziskové organizace, se kterými již dlouhodobě spolupracujeme, ale také nové organizace, projekty i konkrétní rodiny. Ráda bych zmínila také naše aktivity v oblasti ekologie, která se nejen v naší společnosti dostává stále více do popředí. V loňském roce jsme se opět zapojili do ekofriendly výzvy Do práce na kole.

Naši obchodní partneři obdrželi již tradičně jako vánoční dárek regionální produkty, tentokrát z rodinné včelí farmy. Kolegy jsme obdarovali designovými skleněnými lahvemi na pití, jejichž používáním společně předcházíme vzniku zbytečného plastového odpadu. Podařilo se nám také snížit počet tištěných dokumentů při osobních odběrech na minimum a magazín, který právě držíte v ruce, nově tiskneme na recyklovaný papír. I v letošním roce budeme v našich aktivitách pokračovat a chystáme spoustu novinek.“