96 kilogramů potravin a drogerie pro Národní potravinovou sbírku

88

Prostřednictvím eD Fondu pomoci jsme se opět rozhodli přiložit ruku k dílu a pomoci potřebným. V listopadu jsme se proto připojili k Národní potravinové sbírce, která pomáhá opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi či lidem bez domova. Společně s našimi kolegy se nám podařilo vysbírat krásných 96 kilogramů potravin a drogerie!

Podzimní kolo Národní potravinové sbírky se konalo v sobotu 20. listopadu. Kolegové z eD se mohli zapojit jednoduše tak, že po celý pracovní týden od 15. do 19. listopadu na naši ostravskou centrálu donášeli trvanlivé potraviny či drogerii. Mezi dary se objevily produkty jako konzervy, dětská výživa, trvanlivé mléko, těstoviny, rýže, luštěniny nebo základní a dětská drogerie.

Všechny dary jsme pečlivě střežili a v páteční odpoledne jsme je hromadně předali do rukou členů Potravinové banky Ostrava. Společně jsme potřebným darovali 96 kilogramů potravin a drogerie.

Mimo to se do akce individuálně mohli zapojit také kolegové z ostatních poboček přímo v den celonárodní sbírky potravin, která proběhla 20. listopadu v obchodech po celé republice. Všem, kteří se rozhodli pomáhat společně s námi děkujeme!

Národní potravinová sbírka

Sbírka prostřednictvím neziskových organizací pomáhá bojovat proti chudobě. Vybrané potraviny a drogerie putují prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením. Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie.

Více o sbírce najdete také na oficiálních stránkách sbirkapotravin.cz.

Pomáháme rádi. ♡ Projekty, do kterých jsme se v rámci společenské odpovědnosti zapojili najdete na edecko.cz/spolecne-zodpovedne.