Alena Prevužňáková: Kvalitné HR má obchodný presah

649

Nájsť nového zamestnanca pre ňu dávno nie je len splnenie si úlohy. Razí proaktívny a tímový prístup. Personalista musí byť podľa nej pre kolegov aj dodávateľov predovšetkým HR biznis partner. Musí vedieť načúvať, identifikovať ich požiadavky a diskutovať s nimi o konkrétnych potrebách.

Alena Prevužňáková pôsobí v eD od roku 2018. Od tej doby zastrešuje oblasť HR, v januári 2021 do jej kompetencií pribudla aj prevádzková agenda všetkých štyroch pobočiek na Slovensku. V personálnej oblasti sa však pohybuje už od roku 2006, má rôznorodé skúsenosti jednak z externého i interného prostredia HR. Dlhé roky pôsobila ako headhunterka, recruitment manažérka a špecialistka v oblasti vzdelávania.

Prax ju naučila hľadať kvalifikovaných kolegov najmä prostredníctvom tipov, networkingu, referencií, Linkedlnu, a hlavne úzko spolupracuje s kolegami, ktorí fungujú niekedy ako interní headhunteri.

„Podstatná je pre mňa nielen odbornosť kandidáta, ale aj jeho osobnosť.“

Využívam všetky možné zdroje až do momentu, kým nenájdem relevantného kolegu do našej kultúry. Podstatná je pre mňa nielen odbornosť kandidáta, ale aj jeho osobnosť. Z môjho pohľadu je dôležité, aby zapadol do nášho rodinného puzzle. Orientujeme sa na spoločný rozvoj a rast,“ vysvetľuje HR a prevádzková manažérka.

Pri svojej práci kladie najväčší dôraz na kolektív zamestnancov spoločnosti eD. Ľudia a firemná kultúra sú podľa jej slov to najcennejšie, čo firma má, na čom musí stavať a tým pádom im poskytovať patričnú starostlivosť. Personálne oddelenie je prepojením zamestnanca so zamestnávateľom, preto Alena považuje za dôležité mať dvere pre kolegov stále otvorené.

Ako veľký fanúšik vzdelávacích kurzov Seduo podporuje interné vzdelávanie zamestnancov, čo potvrdzuje aj jej obľúbený výrok jednej americkej političky: „Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.

V číslech:
► 47 členov slovenského tímu
► 4 nové školiace miestnosti
► 4 zrekonštuované pobočky
► 255 m² nových priestorov

Rast know how i návrat známych mien

S nasadením sa Alena pustila aj do hirovania nových zamestnancov na podporu slovenského eDečka. Aj vďaka jej snahe a kontaktom sme personálne narástli o 20 percent, podstatne viac sme však získali na skúsenostiach a know how, čím sa rozvíja aj odbornosťčeského tímu.

Alena stála pri zrode nového, tímu IBM, ktorý posilnil stabilných eDečkarov. Medzi skúsený produktový a obchodný tím sa tak do eD začlenila pätica kvalifikovaných odborníkov z IT brandže. V uplynulom období bol posilnený retail a etail tím, taktiež sme obmenili produktových manažérov značky Dell, ktorí už v úvodnom roku pôsobenia na značke obhájili titul pre najlepšieho distribútora na Slovensku za rok 2021.

„Ľudia a firemná kultúra sú to najcennejšie, čo firma má.

Sme veľmi radi, že do radov eDečkarov sa po krátkej pauze opätovne vrátili aj mená známe z IT distribučného trhu – obchodná manažérka Sylvia Maceková, konzultant pre HPE Richard Mertiňák a manažérka pre IBM Katarína Srnová.

Mnohopočetný tím k svojej práci potrebuje kvalitné zázemie. Bratislavská pobočka preto v minulom roku narástla o nové kancelárske priestory o výmere 255 metrov štvorcových. Pôvodné priestory prešli modernizáciou. „Za relatívne krátku dobu, hovora zároveň snažíme dopriať jednotný dizajn,“ približuje skúsená manažérka výsledky jej prevádzkovej agendy.

Konferenčné demolaby prinášajú 80 percent konverzií

V biznise je známe, že firma, ktorá nespí na vavrínoch, dokáže reagovať na nové podnety, vie aplikovať inovatívne poznatky či nápady je predurčená napredovať.

Jedným z týchto predpokladov je aj inštalácia nových špičkových video konferenčných demolabov na všetky štyri eD pobočky s cieľom prispôsobenia sa nastolenému trendu v online komunikácií.

Spolu s obchodným riaditeľom eD Slovensko, Patrikom Kajúchom, sa Alena Prevužňáková vložila do zabezpečenia najnovšej technológie pre skvalitnenie komunikácie medzi pobočkami a obchodnými manažérmi, pôsobiacimi na pobočkách v Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici či Bratislave.

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo vybaviť naše pobočky tak kvalitnou technikou, ktorú nám poskytli firmy Logitech, Optoma a Lenovo. Prostredníctvom tejto techniky bude aj HR oddelenie môcť realizovať rôzne školenia pre eDečkarov. Vďaka kvalitným obrazovkám a kamerám s rozlíšením 4K dosiahneme najvyšší moderný štandard komunikácie,“ upresňuje využitie inštalovanej techniky Patrik Kajúch.

Okrem toho je technické zázemie na pobočkách obrovským lákadlom pre našich obchodných partnerov, nakoľko simuluje hybridnú triedu, a tá láka pozornosť obchodných partnerov, dokonca zástupcov škôl.

„Každodenné nápady a kreativita našich kolegov sú hybnou silou inovácií.“

Ako nám upresnila Alena, vďaka zabezpečeniu miestností modernou technikou je možný až štvor-stranný workshop medzi výrobcom, eD, partnerom a školou. Naskytá sa možnosť ukážky praktických zručností a ovládania zariadení až po termín samotného dodania tejto učebnej pomôcky, súvisiacej s digitalizáciou škôl. „Ak partner privedie školu do demolabu hybridnej triedy, má 80-percentnú šancu obchod úspešne uzatvoriť.“

Tieto skúsenosti dokazujú, že kvalitné HR môže firme dopomôcť k výborným obchodným výsledkom. Samozrejme sa očakávajú aj ďalšie úspechy.

„Minulý rok bol o personálnom raste a modernizácii priestorov. Podarilo sa nám posilniť pozíciu na trhu a máme to rozbehnuté naozaj dobre. Je čas naše snahy zhodnotiť aj z obchodného hľadiska,“ uzatvára Alena Prevužňáková s tým, že o úspechu ktorejkoľvek spoločnosti hovorí nielen zisk, postavenie na trhu, schopnosť efektívne reagovať na zmeny či inovatívne posúvať hranice svojich možností. Kľúčové je aj to, akým je zamestnávateľom.