Microsoft: Ochrana před nelegálním softwarem

Naučte se s námi licenční abecedu, aneb základy, co musí zákazník od prodejce slyšet.

Jak zákazníka ochránit před nákupem nelegálního software?

Mnoho zákazníků si neuvědomuje možná rizika a úskalí spojená s nesprávným licencováním a prioritou jsou pro ně nízké vstupní náklady. Proto je často na samotném prodejci, aby svého zákazníka informoval, jak se vyhnout případným problémům, jak formulovat své požadavky ve výběrových řízeních.

Je velmi důležité zákazníka upozornit, že za legálnost používaného SW odpovídá vždy samotný uživatel a nikoliv dodavatel SW. Zákazník se pak marně domáhá náhrady škody na tom, kdo mu nelegální SW dodal, to představuje mnohdy zdlouhavý proces, který často končí neúspěšně, například z důvodu, že dodavatel mezi tím ukončil svou činnost.

Ve spolupráci se společností Microsoft jsme proto pro vás připravili materiály ke stažení pro vaše zákazníky:

Doporučení pro zadavatele tendrů zahrnující dodávku Microsoft licencí a tzv. Licenční abecedu, aneb základy, co musí zákazník od prodejce slyšet.

Jako autorizovaný partner společnosti Microsoft jsme schopní vašim zákazníkům nabídnout Ověření produktových klíčůkteré jim byly v rámci výběrového řízení dodány. V případě podezření, že aktivační klíče nejsou v pořádku, může se na vás obrátit ve spolupráci s námi a my jim poskytneme Žádost o ověření aktivačních klíčů od zadavatele tendru k distributorovi.

Doporučujeme také zadavatelům výběrových řízení, že v případě dodávky licencí, které nejsou součástí zařízení přímo od výrobce, požadovat od vítěze výběrového řízení Microsoft Authorization Form (MAF). Tato žádost vyplňuje vítěz výběrového řízení poté, co od autorizovaného distributora nakoupil licence pro dané výběrové řízení.

Pokud má někdo z vašich zákazníků nebo účastníků výběrového řízení podezření na neoriginální nebo nelegální software – může použit dokumenty ke stažení níže:

Více informací o produktech Microsoft poskytne manažer skupiny nákupu Oldřich Kožusznik (okozusznik@edsystem.cz)