Dotační poradenství IT projektů

Dodáváte IT vybavení školám? Pomáháte inovovat prostředí firem či výrobních hal? Část prodejců i zákazníků nejspíše tuší, že z projektů tohoto typu lze získat až desítky procent investovaných peněz zpět díky dotacím. Avšak jen hrstka z nich si troufne se do žádosti o dotaci pustit. Představujeme vám novou službu zaměřenou na dotační poradenství IT projektů.

Dotační poradenství v kostce:

Služba vám pomůže v lepší orientaci na poli dotací a získání přehledu o možnostech čerpání dotačních programů pro vás, projektové celky i klientské realizace. Vašim klientům zajistí slevu na celkových nákladech financování nebo vrátí část nákladů na pořízení IT investic. Vám pak přinese konkurenční výhodu na trhu, ale také zajímavý nástroj pro rozvoj nových obchodních příležitostí.

Pro vás, vaše klienty i společné projektové realizace zajistíme vše od monitoringu vhodného dotačního programu přes konzultace, výběr a sepsání žádosti až po administraci schválených projektů. Vše ve spolupráci s odborným partnerem, který je špičkou v oblasti poradenství a realizace dotačních programů EU. V rámci služby se zaměřujeme na oblasti čerpání finančních prostředků z národních zdrojů i Evropských strukturálních a investičních fondů se specializací na IT projekty a technologické celky.

Získejte detailní informace s kompletním představením služby v produktovém listu eD dotací.

Co dotační poradenství eD zahrnuje?

 • Monitoring dotačních příležitostí
 • Identifikace projektů, které mají potenciál získat dotaci
 • Posouzení dotačního záměru a způsobilosti klienta i projektu
 • Příprava projektové žádosti o dotaci
 • Realizace výběrového řízení v rámci projektu financovaného z dotace
 • Zajištění administrace a monitoringu projektu
 • Zajištění implementačního dohledu (odborné konzultace, poradenství, dozor)
 • Audit projektu před jeho ukončením

Na co je možné dotace čerpat?

Čerpání dotací se odvíjí od konkrétních programů, které jsou aktuálně vypsány. Jejich přehled najdete níže na této stránce. V závislosti na jednotlivých programech pak můžete dotace využít například na:

 • Pořízení ICT technologií
 • Pořízení výzkumného vybavení, strojů, technologií a hardware
 • Pořízení softwaru, licencí, práv duševního vlastnictví
 • Výstavba budov, ve kterých budou technologie umístěny
 • Náklady na smluvní výzkum, materiál, režijní a ostatní provozní náklady
 • A další…

Přínosy služby pro prodejce:

 • Nová služba v nabídce: Získáte konkurenční výhodu na trhu i při výběrových řízeních
 • Vztahy s klienty: Prohloubíte spolupráci s klienty, získáte věrné a spokojené zákazníky
 • Rozšíření segmentu zákazníků: Přilákáte nové zákazníky díky nabídce unikátní služby
 • Komplexní řešení: Vše je kompletně připraveno po odborné i technické stránce
 • Flexibilita: Nabízíme individuální přístup, službu využijete pouze v případě vhodného projektu a její rozsah si určujete vy
 • Stabilita a důvěryhodnost: Respektujeme váš vztah s klientem, dodáváme vám naši odbornost a poskytujeme možnosti, jak rozvinout spolupráci se zákazníky

Přínosy služby pro zákazníka:

 • Statisíce až miliony z investovaných peněz zpět
 • Vylepšení cash flow (nižší náklady na pořízení IT technologických celků)
 • Rozvoj firmy či organizace
 • Odborné poradenství
 • Profesionální servis a podpora

 Přehled eD dotací 

Aktuálně můžete vybírat z řady dotačních programů a výzev, například se zaměřením na školství či rozšíření výzkumu, vývoje a dalších. Jednotlivé programy včetně doprovodných materiálů obsahujících detailní informace najdete níže.

Program ICT a sdílené služby (Digitální podnik)

Zaměřeno na zefektivnění chodu podniků prostřednictvím nevýrobních technologií a softwaru. Program se zaměřuje na projekty s cílem automatizace výroby, digitalizace dat, zvýšení kyberbezpečnosti, zlepšení výrobních postupů a další. Dotaci je možno čerpat na digitální transformaci firmy, logistické a skladové technologie, kancelářské aplikace a další. Podporu lze získat až do 45 % investice a je určena pro malé a střední podniky.

Aplikace (výzva IX)

Zaměřeno na šíření znalostí a realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Dotaci je možno čerpat na nástroje a vybavení, výzkum, poradenské služby, osobní náklady, režijní a provozní náklady nebo náklady na materiál. Projekt je vhodný pro malé, střední a velké podniky. Podporu lze získat až do výše 75 % investice.

ICT (digitální podnik)

Zaměřeno na zavedení či rozšíření vlastních výzkumných a vývojových kapacit. Dotaci je možno čerpat na potřebné výzkumné vybavení, výstavbu budov či pořízení softwaru, licencí a práv duševního vlastnictví. Projekt je vhodný pro malé a střední a mimo Prahu. Podporu lze získat až do výše 45 % investice.

Potenciál

Cílem projektu je založení nebo rozvoj průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Pořídit lze díky němu stroje, technologie, hardware či software určené k vývoji a testování nových produktů nebo výstavbu nových budov. Projekt je vhodný pro malé, střední a velké podniky. Podporu lze získat až do výše 50 % investice.

Zaujala vás služba dotačního poradenství eD?  Uvažujete o konzultaci pro využití u vašich klientů? Rádi vám vše představíme a domluvíme možnosti pro společnou realizaci. V případě zájmu prosím kontaktujte našeho obchodního manažera.

Karel Hruschka, t: +420 724 222 059, e: dotace@edsystem.cz