Pronájem IT zařízení

Jako přední distributor IT technologií přinášíme pro vás, vaše zákazníky a pro rozvoj společných obchodních příležitostí novou službu Dáša (DaaS – device as a service) – pronájem IT zařízení. Součástí naší služby Dáša (DaaS) jsou kromě pouhého pořízení IT techniky také volitelné služby. Díky službě Dáša (DaaS) lze provozovat koncová zařízení bez náročných vstupních investic s možností jednoduchého plánování nákladů na jejich provoz a s garancí potřebné servisní podpory.

Se službou Dáša (DaaS) přinášíme klientům společně větší dostupnost a flexibilitu při pořízení IT techniky formou pronájmu a díky vám odborné poradenství, profesionální servis i péči v oblasti instalace, zprovoznění, dohledu, ale i řešení servisních požadavků.

Vám, našim obchodním partnerům, tato služba přinese nový segment zákazníků i potenciál následujících dodávek služeb a odborného poradenství, servisu i péče u koncových zákazníků. Flexibilní financování formou pronájmu přináší větší prostor při rozhodování o množství a druzích pořizované IT techniky a současně významně zlepšuje cash flow u vás i vašich zákazníků.

Přednosti služby

Komplexnost

řešení je využitelné jako služba se specifikovanými parametry

Profesionalita

více než 30 letá zkušenost na IT trhu, využití profesionálního partnera

Dostupnost

služba je dostupná pro klienty a zajímavá pro vás/prodejce

Spolehlivost

co si domluvíme to platí. Respektujeme váš vztah a prostor k vašim zákazníkům

Flexibilita

pružně reagujeme na vaše požadavky a náměty

Aktuálnost

nabídku udržujeme atraktivní, jak z produktové i finanční stránky

Garance

smluvně garantujeme parametry služby, financování i technologií

Financování

zajištěno specialistou na komplexní finanční řešení v oblasti pronájmů

Přínosy pro prodejce

 • Rozšíření nabídky produktů a služeb
 • Možnost získání nových zákazníků a rozvoj obchodních vazeb u těch stávajících
 • Zjednodušení obchodování se svými zákazníky
 • Zlepšení financování dodávek a cash flow
 • Komplexně připravené řešení – po technické, smluvní i finanční stránce
 • Konkurenční výhoda

Přínosy pro zákazníka

 • Nižší vstupní náklady na pořízení IT vybavení
 • Vylepšení cash flow díky flexibilnímu financování
 • Možnost provozního financování (OPEX)
 • Větší variabilita pro rozhodování o pořízení potřebného vybavení
 • Snadná kontrola a plánování nákladů
 • Úspora kapacit IT oddělení
  Zaměření se na stěžejní firemní systémy
 • Evidence IT zařízení – „asset management“ IT techniky
  Podpora pro správu, inventury, reporty
 • Garance provozu IT zařízení po celou dobu pronájmu
  Řešení reklamace a záručního servisu, vzdálená podpora, dohled aktuálnosti SW, bezpečnostní ochrana a podpora
 • Monitoring stavu IT zařízení – predikce výpadků či poškození
 • Pojištění proti poškození a krádeži

Jak to funguje

 1. Produktová nabídka IT zařízení
 2. Výběr zařízení a služby
 3. Scoring – s finanční společnosti ověříme finanční způsobilost pro službu Dáša (DaaS)
 4. Smluvní zajištění dodávky zařízení a služeb
 5. Dodávka zařízení – instalace a zprovoznění na místě zákazníka
 6. Zákazník využívá zařízení včetně servisní podpory a hradí měsíční platby za jejich užívání
 7. Poradenství, úprava či rozvoj spolupráce dle klientových individuálních potřeb
 8. Před ukončením pronájmu nabídka na automatické prodloužení smlouvy, nabídka obměny zařízení či služeb, včetně možnosti odprodeje zařízení.

Popis služby

Řešení Dáša (DaaS) je pro vás a vaše klienty uživatelsky jednoduché a variabilní. Stačí pouze zvolit počet požadovaných zařízení, spočítat si měsíční platbu pronájmu a zařízení jsou po odsouhlasení podmínek spolupráce dodána uživateli, zprovozněna a začleněna pod dohled pro řešení technické podpory.

Služba Dáša (DaaS) umožňuje automatizovanou obměnu, hromadné nasazení zařízení, správnou definici uživatelských rolí (s pomocí nástrojů dohledu lze zjistit uživatelské parametry a stanovit přesně, jaké zařízení je vhodné pro dané role uživatelů). Součástí je i nástroj pro diagnostiku a řešení problémů se zařízením.

Součásti dohledu je kompletní evidence zařízení a help desk pro potřebnou podporu (SLA se odvíjí dle podmínek výrobce). Na konci pronájmu je řešena automatická obměna, možnost pokračování pronájmu s novými zařízeními. Stará zařízení mohou být dle požadavku likvidována, včetně možnosti potvrzení
o likvidaci disku, případně je možný odkupu „starých“ zařízení.

 1. Pronájem zařízení (na dobu 24 – 60 měsíců)
 2. Instalace zařízení
  Součástí může být instalace operačního systému, MS Office, Antiviru a prohlížeče
  Rozšířenou variantou je instalace nástroje pro monitoring zařízení vybraných komponent a základních
  systémových a bezpečnostních pravidel
  Variantně připravujeme možnost instalace zákaznických aplikací
 3. Zprovoznění zařízení na místě zákazníka
  Připojení do sítě, připojení příslušenství, tiskáren, apod.
  Podmínkou je potřebná součinnost na straně zákazníka
 4. Dohled a podpora provozovaných zařízení
  Zavedení do evidence
  Poskytování služby Help desku
  Poskytování záručního servisu v rámci SLA výrobce
  Variantně možnost rozšíření SLA
  Kontaktní bod pro zadávání požadavků na servis – v rámci Help desk
  Základní reporting o stavu zařízení
  Základní poradenství (konzultace) – k provozu
 5. V rámci ukončení pronájmu je zajištěno dle požadavku:
  Likvidace zařízení popř. jen likvidace dat z disků
  Automatické prodloužení pronájmu včetně podpory
  Výměna zařízení
  Možnost odprodeje zařízení

Kontaktní spojení

Zaujala vás naše nová služba Dáša (DaaS)? Rádi vám vše představíme a domluvíme podmínky spolupráce. Prosím, kontaktujte svého eD
obchodníka.

Více o projektu Daas