MFA na eD SHOPu: Jak mohu jako administrátor firemního účtu zažádat o změnu kontaktu? (CZ)

26

Rádi byste si na eD SHOPu zapnuli multifaktorové ověření, ale z role administrátora firmy vám nejde upravit kontakt připojený k účtu? Nebojte, postupujete správně.

Jako administrátor jste za firemní účet přímo zodpovědný, proto je úroveň zabezpečení na vyšší úrovni. O změnu kontaktu tak musíte zažádat oficiálně – skrze datovou schránku.

*Tento postup platí pro české klienty


Jak nám napsat žádost o změnu kontaktu?

(vzor oficiální žádosti)

Tímto výslovně žádám o změnu kontaktních údajů administrátora firmy (defaultního uživatele) pro přihlášení do partnerského portálu eD SHOP.

Nové kontaktní a přihlašovací údaje:

E-mail: ………………….

Telefonní číslo: ……………………

Tento text odešlete na datovou schránku eD system: ID datové schránky – ffdcd8k


MFA ověření doporučujeme všem uživatelům eD SHOPu. Postup aktivace je stejný pro všechny uživatele (najdete jej v článku), rozdíl je pouze u administrátora firmy (defaultního uživatele) – ten musí v případě požadavku na změnu kontaktu (e-mailu/tel. čísla) poslat oficiální požadavek na eD system.

Administrátor je dále zodpovědný za správu ostatních uživatelů navázaných na firemní účet. Ti si své kontakty (e-mail/tel. číslo) mohou upravovat i sami (není třeba zadávat oficiální požadavek). I u těchto kontaktů ale doporučujeme aktivovat MFA – z důvodu ochrany firemního účtu, za jehož zabezpečení je administrátor přímo zodpovědný.


Znáte zásady bezpečného chování na internetu? Projděte si náš bezpečnostní speciál, který shrnuje základní pravidla kyberbezpečnosti.