Jak jsme se zapojili do pomoci Ukrajině?

72

Dění na Ukrajině nás všechny zasáhlo, a proto jsme se rozhodli podat pomocnou ruku. Samotné eD i kolegové pomáhali, jak jen mohli! Společně jsme přispěli nejen finančně, ale i materiálně.

► Jeden den pro Ukrajinu

Během dubna jsme vyhlásili finanční sbírku s názvem Jeden den pro Ukrajinu. V rámci ní se řada kolegů dobrovolně vzdala své jednodenní mzdy ve prospěch pomoci Ukrajině.

Sbírky se zúčastnilo 37 zaměstnanců, kteří společně přispěli částkou 80 000 Kč – tu eD navýšilo o dalších 50 %. Na pomoc zaměřenou na pořizování potřebného materiálu pro ukrajinskou armádu a domobranu jsme tak celkově věnovali částku 120 000 Kč.

A co nás opravdu hřeje u srdce je fakt, že tento nápad přišel z řad zaměstnanců eD.


► Pomohli jsme vybavit učebnu pro děti

Obecně prospěšnému spolku Československá obec legionářská jsme darovali USB WiFi dongly. Cílem bylo zprovoznit menší učebnu pro děti, ve které chyběla potřebná konektivita. Spolek ve svých zařízení pomáhá 170 ukrajinským ženám a dětem. Podpora vzdělávání dětí tak hraje nezbytnou roli.


► Sbírka materiální pomoci

V březnu jsme uspořádali materiální sbírku určenou na pomoc obyvatelům Ukrajiny. V průběhu celého měsíce tak naši kolegové hojně nosili zdravotnický materiál, trvanlivé potraviny, oblečení a další potřebné věci.

Je vidět, že kolegové mají srdce na správném místě – nasbíralo se toho opravdu mnoho. Spojili jsme se proto se sběrným místem města Ostravy, ze kterého materiál putoval charitativním a humanitárním organizacím zaměřeným na přímou pomoc Ukrajině.


► Darovali jsme 500 tisíc Kč


 Pomáháme rádi ♡ Projekty, do kterých jsme se v rámci společenské odpovědnosti zapojili najdete na edecko.cz/spolecne-zodpovedne.