Podzimní obratovka eD. Získejte dálniční známku pro rok 2023

143

Rozdáváme dálniční kolky za vaše podzimní nákupy! Rok 2022 se pomalu chýlí ke svému konci. Zaberte během jeho posledních měsíců a odneste si praktickou odměnu. Získejte dálniční známku na rok 2023 zdarma. Dosáhněte nejvyšší úrovně a odneste si až čtyři kolky najednou!

Jakých odměn můžete dosáhnout?

Navyšte v období od 1. 11. do 11. 12. 2022 obrat proti stejnému období v loňském roce, dosáhněte jednu z úrovní a získejte až čtyři dálniční známky.

Úroveň Jednokolek
Za 50.000 Kč (2.000 euro) nárůst YtoY ve sledovaném období získáte 1 dálniční známku.

Úroveň Dvoukolek
Za 250.000 Kč (10.000 euro) nárůst YtoY ve sledovaném období získáte 2 dálniční známky.

Úroveň Tříkolek
Za 500.000 Kč (20.000 euro) nárůst YtoY ve sledovaném období získáte 3 dálniční známky.

Úroveň Čtyřkolek
Za 1.000.000 Kč (40.000 euro) nárůst YtoY ve sledovaném období získáte 4 dálniční známky.

Minimální hranice obratu pro získání dálniční známky je 150.000 Kč bez DPH za sledované období.

Pro více informací se obraťte na svého eD obchodníka.


Podmínky akce (CZ)

 • Platnost akce od 1. 11. do 11. 12. 2022
 • Promo akce platí pouze pro vybrané partnery v Česku a na Slovensku.
 • Z akce jsou vyřazeni zákazníci segmentu e-tail, retail, intercompany a konkurence.
 • Pro získání dálničních známek je ve sledovaném období potřeba:
  • dosáhnout minimální obrat 150 000 Kč a zároveň splnit
  • 50 000 Kč nárůst YtoY ve sledovaném období = 1 dálniční známka, nebo
  • 250 000 Kč nárůst YtoY ve sledovaném období = 2 dálniční známky, nebo
  • 500 000 Kč nárůst YtoY ve sledovaném období = 3 dálniční známky, nebo
  • 1 000 000 Kč nárůst YtoY ve sledovaném období = 4 dálniční známky.
 • Maximálně lze získat 4 dálniční známky na 1 IČ.
 • Sledovaným obdobím minulého roku se rozumí období od 1. 11. do 12. 12. 2021.
 • Dálniční známky budou rozesílány zástupcům firem, které splnily podmínky akce do 30 dnů od ukončení promo akce.
 • Dálničním známkám bude nastavena platnost od 1. 2. 2023.
 • Nabyvatel je oprávněn si samostatně změnit začátek platnosti dálniční známky přes web https://edalnice.cz/sprava-zakoupene-znamky dle svého uvážení.
 • Odměny nejsou právně vymahatelné.
 • Změna podmínek akce vyhrazena.

Podmínky akce (SK)

 • Platnosť akcie od 1. 11. do 11. 12. 2022
 • Promo akcia platí iba pre vybraných partnerov v Česku a na Slovensku.
 • Z akcie sú vyradení zákazníci segmentu e-tail, retail, intercompany a konkurencie.
 • Pre získanie diaľničných známok je v sledovanom období treba:
  • dosiahnuť minimálny obrat 6 000 EUR a zároveň splniť
  • 2 000 EUR nárast YtoY v sledovanom období = 1 diaľničná známka, alebo
  • 10 000 EUR nárast YtoY v sledovanom období = 2 diaľničné známky, alebo
  • 20 000 EUR nárast YtoY v sledovanom období = 3 diaľničné známky, alebo
  • 40 000 EUR nárast YtoY v sledovanom období = 4 diaľničné známky
 • Maximálne môžete získať 4 diaľničné známky na 1 IČO
 • Sledovaným obdobím minulého roka sa rozumie obdobie od 1. 11. do 12. 12. 2021
 • Diaľničné známky budú rozosielané zástupcom firiem, ktoré splnili podmienky akcie do 30 dní od ukončenia promo akcie.
 • Odmeny nie sú právne vymáhateľné.
 • Zmena podmienok akcie vyhradená.