Podpořili jsme dobrovolnické aktivity našich kolegů

189

V letošním roce jsme poprvé vyhlásili firemní grantový program na podporu dobrovolnických aktivit našich kolegů. Ten spočívá v poskytnutí finanční pomoci na činnost vybraného projektu či aktivity, ve kterých se zaměstnanci eD angažují. Konkrétně jsme podpořili Spolek Mamiko a Dětské olympijské hry v Kateřinicích částkami deset tisíc korun.


Kateřina Chambers, personální ředitelka eD system
„Letos jsme se vůbec poprvé rozhodli podpořit vlastní dobrovolnické aktivity našich zaměstnanců a jsem za to moc ráda. Přihlášených projektů v rámci iniciativy eD Společně zodpovědně se nám sešlo hned několik a určitě bych tímto chtěla ocenila zápal a čas, který všichni kolegové dobrovolnickým aktivitám věnují. Můžeme být na všechny právem pyšní! Rádi bychom v tomto projektu pokračovali i v dalším roce, takže doufám, že budeme moct opět podpořit dobré skutky, kterých rozhodně není nikdy dost.“


► Spolek Mamiko

Projekt navrhla: Karla Bajerová

Spolek vypomáhá neonatologickému oddělení ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Do grantového programu jej navrhla naše kolegyně, finanční manažerka Karla Bajerová, která v něm jako dobrovolník pomáhá s šitím drobného vybavení pro předčasně narozené děti.


 Jak jsi se o možnosti zapojení do aktivit spolku Mamiko dozvěděla, a co tě motivovalo se přidat?

Aktivity neziskové organizace Mamiko jsem objevila v jedné diskusní skupince. Zakladatelky spolku v ní prezentovaly ručně šité výrobky pro oddělení neonatologie ve FN Ostrava. Zaujalo mě, jak spolek funguje i to, že za účelem pomáhat potřebným nenakupují hotové produkty, ale že je samy vyrábí. Peníze na materiál se spolek snaží získávat prostřednictvím nejrůznějších grantů a s šitím jim pak vypomáhají další dobrovolníci. A motivací pomáhat pro mě byla také vlastní zkušenost s oddělením neonatologie FNO.

Spolku Mamiko vypomáháš už třetím rokem. Dokázala bys spočítat, kolik výrobků jsi za tu dobu ušila?

Vzhledem k omezeným časovým možnostem toho není tolik, kolik bych si přála. Odhadem jde asi o 200 podhlavníků, 100 polohovacích podkov, 30 zavinovaček a plno rukaviček.

Se svou přihláškou jsi uspěla v rámci firemního programu eD Společně zodpovědně. Jakou výši podpory jsi pro spolek získala a na co budou využity?

Pro spolek jsem z firemního grantu získala 10.000 Kč. Peníze budou využity na nákup materiálu pro šití. Následně se rozjede dobrovolnický kolotoč, v rámci kterého budu vypomáhat se stříháním látek a šitím.

Co bys vzkázala kolegům, kteří by také chtěli nějak pomáhat, ale neví, kde začít?

To je jednoduché, podle zájmu a charakteru pomoci stačí vybrat neziskovou organizaci a nabídnout spolupráci.


► Dětské olympijské hry v Kateřinicích

Projekt navrhl: Vlastimil Bajer

Podporu Dětských olympijských her v Kateřinicích navrhnul náš kolega Vlastimil Bajer.

Ten se ve svém volném čase věnuje pořádání sportovních a kulturních akcí pro fotbalový klub TJ Sokol Kateřinice. Působí tam jako hlavní pořadatel a zároveň klubový rozhodčí.


Jak jsi se dostal k organizování akcí v Kateřinicích a co tě motivovalo se zapojit?

Jelikož celý život trávím na vesnici a jsem v místním oddíle od žáčků, bylo mou povinností se angažovat a rozvíjet aktivity s mládeží.

Jednou z aktivit jsou každoroční dětské olympijské hry. Kolik dětí se akce účastní a jak se vydařil letošní ročník?             

Máme za sebou čtvrtý ročník a v mnoha ohledech byl nejúspěšnější. Dorazilo celkem 155 registrovaných dětí, a to i přesto, že nám počasí nepřálo. Soutěžit přijelo i mnoho dětí našich zákazníku od Karviné až po Vyškov. Velikým lákadlem bylo prezentování online průběžných výsledků jednotlivých kategorií, což bylo pro děti velmi atraktivní.

S organizací akce ti vždy pomáhali kolegové z eD. Zapojil se někdo i letos?

V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří pomohli jakoukoliv formou. Klíčové bylo zpracování výsledku, které připravili bratři Sloukové. Zápis výsledků zajišťoval Andrej Gavura, Mário Tomica měl na starost doplňkové soutěže a organizoval družinu rozhodčích. Dále pak pomáhali Honza Okřina, Honza David, Lucka Adámková, Bohdanka Pešková, Barča Mikulská, Petra Dostálová, Míša Blažková, David Rubina, Kája Bajerová, Jana Drobišová, Petr Lička a Tomáš Strejc.

Olympijské hry eD podpořilo v rámci firemního grantového programu. Jakou výši podpory tvá organizace obdržela?

Pro TJ Sokol Kateřinice jsem na realizaci olympijských her získal dotaci ve výši 10.000 korun. Peníze jsme využili především na nákup občerstvení, odměn a medailí pro děti, dále na pronájem střelnice a dalších atrakcí. Za podporu moc děkujeme.

Pořádáte v TJ Sokol Kateřinice kromě olympiády i nějaké další aktivity pro děti?

Aktivně se podílíme na obecní akci „Vítání prázdnin“, kde se každý spolek prezentuje svým odpovídajícím způsobem. Začátkem prázdnin pak organizujeme také týdenní tábor pro děti tzv. Hamry Camp, kde máme cca 20 dětí.

Kromě akcí pro děti pořádáš i celou řadu sportovních akcí pro kolegy. Které to jsou?

Před osmi lety mě napadlo využít fotbalového potenciálu mezi našimi kolegy a zákazníky, a tak vznikl první eD Cup. V zimě jsem k tomu přidal eD Pinec a před Covidem jsme ještě stihli několikrát zorganizovat i veřejné bruslení a hokejové zápasy pro kolegy. Tyto akce pravidelně dle možností opakujeme.

Co bys vzkázal kolegům, kteří by se také chtěli nějak nezištně angažovat, ale neví, kde začít?

Záleží na tom, v jaké oblasti by chtěli pomáhat. Na internetu najdou příležitostí určitě hodně. Pokud by se ale ještě někdo z kolegů chtěl přidat k nám a pomoci nám s akcemi nejen pro děti, ať mě určitě kontaktuje. Budu velice rád.


Pomáháme rádi ♡ Projekty, do kterých jsme se v rámci společenské odpovědnosti zapojili najdete na edecko.cz/spolecne-zodpovedne.