Eko okénko: Odpad dneška je surovinou zítřka

52

Vysloužilá elektrozařízení jsou nejrychleji rostoucím druhem odpadu na světě. V každé domácnosti jich najdeme spoustu, od mobilů a počítačů přes pračky a ledničky až po klimatizace nebo tepelná čerpadla.

Podle odhadů Organizace spojených národů vyprodukoval každý člověk za rok 2021 v průměru 7,6 kilogramů elektroodpadu. Podtrženo sečteno, za pouhý rok je naše planeta těžší o celkem asi 57,4 milionu tun starého elektra. Správné recyklace se ale dočká jen něco málo přes sedmnáct procent.

V odpadním elektru se přitom skrývá velké množství cenných druhotných surovin a vzácných kovů jako zlato, stříbro, měď, platina nebo kobalt.

Osvětě v oblasti nakládání s elektroodpadem se celosvětově věnuje celá řada společností. V Česku jsou těmi nejpovolanějšími kolektivní systémy, jako například REMA Systém a REMA Battery. Ty již od roku 2005 zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů pro firmy, obce, školy i domácnosti.

Jsou také autory vzdělávacího projektu pro děti a širokou veřejnost s názvem Chytrá recyklace. Ten prostřednictvím bezplatné informační linky a edukačního webu šíří osvětu a nabízí občanům konkrétní pomoc, jak s vysloužilými elektrozařízeními a bateriemi naložit.