HP Amplify Impact: Program na podporu udržitelnosti

136

Do boje za zodpovědné podnikání se společnost HP aktivně zapojuje již desítky let. Snižování uhlíkové stopy, sběr plastů z povodí řek, principy cirkulární ekonomiky či zvelebování komunit. To je jen zlomek toho, co najdete v každoročním CSR reportu HP. Ambice společnosti ve směru udržitelnosti však neustále sílí. Důkazem je nově spuštěný program HP Amplify Impact.

Vizí HP je tvořit technologie, které zlepší život všem a všude. Komunitám, lidem i přírodě. Smělý plán společnost skrze své CSR aktivity naplňuje již pěknou řádku let. Do výčtu svých aktivit však v únoru připsala další počin – nový program na podporu udržitelnosti HP Amplify Impact s možností zapojení obchodních partnerů.

Jeho prostřednictvím společnost pomáhá více než deseti tisícům firmám po celém světě připojit se k úsilí o dosažení smysluplných změn v oblasti klimatu, lidských práv a digitální rovnosti.

Cesta k udržitelnosti pro partnery HP Amplify

HP Amplify Impact je první program svého druhu, který se zaměřuje na pomoc partnerům při aplikaci principů zodpovědného podnikání. Smyslem iniciativy je zvýšit odpovědnost v rámci celého odvětví IT v oblastech:

  • Planeta: Směřování k plně regenerativní oběhové ekonomice s nulovými emisemi uhlíku a zároveň vytváření co nejudržitelnějšího portfolia technologií, služeb a řešení v oboru.
  • Lidé: Respektování lidských práv, zajištění prosperity lidí v celém hodnotovém řetězci a vytváření kultury založené na rozmanitosti i spravedlnosti a inkluze prostřednictvím různých iniciativ.
  • Komunita: Posílení postavení komunit skrze technologický rozvoj. Snaha o odstranění digitální propasti, která mnoha lidem brání v přístupu ke vzdělání, práci a zdravotní péči, jež jsou nezbytné k jejich celkové prosperitě.

Program umožňuje partnerům stanovit si dlouhodobé cíle pro dosažení pozitivního dopadu a poskytuje potřebnou podporu a školení. Všichni partneři HP Amplify získají přístup ke špičkovým zdrojům programu HP Sustainable Impact bez ohledu na to, ve které fázi své cesty k udržitelnějšímu světu se právě nacházejí.

Kromě toho bude společnost HP s partnery úzce spolupracovat při počátečním zavádění udržitelných principů. Za jejich snahy pak zapojené firmy pravidelně ocení prostřednictvím certifikace a každoročního udílení cen.


O CSR aktivitách společnosti HP píšeme pravidelně