Insighters je součástí DFMG

241

Skupina Digital First Marketing Group (DFMG) investorsky vstoupila do digitální a PR agentury Insighters. Současný tým DFMG tak nyní čítá 150 marketingových odborníků a do dvou let se s obratem 250 milionů korun plánuje stát lídrem nejen digitálního marketingu v Česku.

O nové akvizici i stavu marketingu na IT trhu promluvili Tomáš Jindříšek, vedoucí partner DFMG, a Tomáš Staněk, řídící partner Insighters.


Proč se holding DFMG rozšířil o další agenturu?

Tomáš Jindříšek: Chceme se stát lídrem trhu a k tomu potřebujeme určitou velikost, abychom dokázali vytvářet specializované týmy na míru pro jednotlivé klienty i kampaně. V našich řadách máme specialisty na e-commerce, farmacii, finance a mnoho dalších. Jdeme po vertikálách byznysu, naši lidé velmi dobře znají jednotlivé obory a jejich zákonitosti, to nás odlišuje od většiny agentur. Druhý důvod je, že poptávka po digitálním marketingu a PR stále roste a bylo nás zkrátka málo, abychom ji dokázali plně pokrýt.

Můžete nám blíže představit Insighters?

Tomáš Staněk: Začínali jsme v roce 2006 jako agentura Allmedia4u a specializovali jsme se na digitální marketing. V té době to obnášelo v podstatě jen tvorbu webových stránek a jejich správu. Nedá se to srovnat s tím, co je digitál dnes. Já jsem současně pracoval v různých médiích, a tak jsme spontánně začali i s PR. Aktuálně je v našich řadách 45 kolegů a kromě klasického B2C trhu máme poměrně hodně klientů i z oblasti B2B.

DFMG nyní může nabídnout 360stupňovou komunikaci.

Jsme zvyklí dělat náročnější typy komunikace v oblastech jako zdravotnictví, energetika, strojírenství nebo bankovnictví. Co se týká služeb, tak mezi naše hlavní směry pořád patří PR a digitální marketing, ale specializujeme se i na nákup reklamního prostoru v médiích a aktivaci zákazníků například formou eventů. DFMG tak může nyní nabídnout komplexní marketingové služby a poskytovat takzvanou 360stupňovou komunikaci.

Jak vnímáte aktuální stav digitálního marketingu na IT trhu?

Tomáš Jindříšek: Pozitivní je, že IT výrobci a dodavatelé si uvědomují, že potřebují vyvolávat zájem a komunikovat. Když to ale srovnám se segmenty mimo IT, tak některé jsou s odborností dále. I proto máme připravenou akademii, prostřednictvím které chceme marketingové znalosti IT trhu posunout. Například, aby značky uměly pracovat s jednotlivými formami marketingové komunikace, znaly jejich rozdíly a přínosy. Potřebujeme vychovat co nejvíce odborníků, aby firmy obstály v prodeji 21. století, který je hodně o příběhu a propojení celého prodejního ekosystému.

Tomáš Staněk: Výrobci i prodejci byli doposud zvyklí komunikovat ve svých zajetých kanálech – například web a tištená inzerce v oborových titulech. Chceme je naučit využívat i další kanály, jelikož každým mohou oslovit jinou skupinu zákazníků. Marketing je potřeba vnímat více komplexně, aby přinesl prodeje a růst značky.

„S digitální transformací se sbíhá B2B a B2C.“

A jak jsou na tom s digitálním marketingem prodejci?

Tomáš Jindříšek: Je to pro ně relativně nový svět. S digitální transformací se více sbíhá B2B a B2C a i prodejce se dnes musí zabývat veřejnou prezentací značky. Všechny stránky ekosystému musí více kooperovat. Nám se na takových kampaních ukazuje, co takové propojení přinese a že to klientům přináší mnoho benefitů.

Co musí výrobci a prodejci udělat, aby obstáli na trhu v dalších letech?

Tomáš Jindříšek: Uvažovat holisticky. V IT světě bylo historicky vše rozškatulkováno. Jeden člověk ve firmě se soustředil na prodej, druhý na komunikaci a podobně. Je na čase propojit oddělení, doplnit si znalosti v digitálním marketingu a více interně i externě spolupracovat. Možná to zní složitě, ale podstatné je udělat první krok. Pojďme o tom mluvit a vymyslet, jak se do toho pustit.

Tomáš Staněk: Klíčová je i práce s daty. Prodejci i výrobci jich mají obrovské množství, ale musí nastavit procesy, aby dokázali interpretovat, co se prodejně děje, a zvládli nastavit kampaň i vyhodnotit, zda byla účinná a vedla k prodejům.

Tomáš Staněk, řídící partner Insighters (vlevo) a Tomáš Jindříšek, vedoucí partner DFMG. Foto: fotograf Michael Tomeš

Na která média a kanály by se měli nyní zaměřit?

Tomáš Staněk: Netvrdíme, že pro IT je relevantní jen sféra digitálu, klíčové je propojení mediatypů. Aby měly jednotlivé aktivity výsledky, je třeba zvolit správné médium a přizpůsobit sdělení. Stále jsou potřeba média, ať už digitální, nebo tištěná, jelikož vytváří určitý obraz a umí vyvolat agregátní poptávku. Sociální sítě pak umožňují jednotlivé aktivity více zacílit a rozvíjet. Marketingový svět je stále více fragmentizovaný, například právě sociální sítě se rozpadají podle různých cílových skupin. Důležité je umět pracovat s obsahem, proto si s klienty vždy na začátku stanovíme cíle a definujeme, koho chceme přesvědčit. Následně, dle rozpočtových možností, volíme konkrétní mediatypy.

Bude to znamenat navýšení marketingových rozpočtů?

Tomáš Jindříšek: Nemusí. Je třeba to hlavně dělat chytře. Není nutné vždy využít všechna média, podstatné je vybrat je podle cílů kampaně. Rozpočet může zůstat stejný, správným cílením mohou náklady dokonce i klesnout. Dneska dokážeme spočítat návratnost investic v marketingu a nabízíme klientům i službu optimalizace marketingových rozpočtů, protože ty často nejsou malé, pouze neefektivně využívané.

„Požadavky zákazníků se změnily.“

Jaké jsou aktuální trendy v komunikaci?

Tomáš Staněk: Kromě zmíněných analýz dat je trendem video, jehož tvorba je stále dostupnější. Technologie se rozšiřují a zlevňují, díky čemuž dnes v agenturách umíme natočit videa na úrovni televizních kampaní, a to za zlomek nákladů oproti minulosti.

Tomáš Jindříšek: Změnily se i požadavky zákazníků. Mladá generace si například mnohem více všímá, zda se firma chová odpovědně a udržitelně, pro mnohé je to dokonce klíčový parametr při rozhodování o nákupu. Starší generaci to možná přijde úsměvné a zpočátku se tomu smáli i samotní prodejci, dnes však postupně přibývá e-shopů, na kterých můžete hledat, zda je například monitor vyroben odpovědně, udržitelně a ekologicky.

Do dvou let chcete navýšit obrat DFMG o 100 milionů korun a stát se lídrem digitálního marketingu. Nejsou to smělé cíle?

Tomáš Jindříšek: Jsou ambiciózní. Věříme, že toho dosáhneme díky stále rostoucí poptávce i otevírání nových vertikál, které jiné agentury nemají. Rozvineme úplně nové, pokročilejší typy komunikace, které si dříve firmy nedokázaly představit. Máme za sebou první fázi rozšiřování DFMG, teď se rozvíjíme organicky a časem možná posílíme skupinu o další specializované projekty nebo start-upy.