Online konference na téma cirkulární ekonomiky Cirkulář Chytré recyklace

38

Zajímá vás téma udržitelného podnikání? Pokud ano, nenechte si ujít multioborovou online konferenci Cirkulář Chytré recyklace, která již 23. září 2021 přinese odpověď na otázku, jaký vývoj lze očekávat v oblasti recyklačního průmyslu, oběhového hospodářství a nakládání s odpady. 

Pořadateli konference „Cirkulář Chytré recyklace aneb V odpadech musíme vidět souvislosti a hledat cirkulární příležitosti“ jsou Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) společně s kolektivními systémy REMA. Úvodní ročník přiblíží zájemcům o udržitelný způsob života a podnikání z řad široké i odborné veřejnosti oblast praktického nakládání s odpady, recyklačního průmyslu a principů cirkulární ekonomiky. To vše prostřednictvím příspěvků a panelové diskuse za účasti profesionálů z oboru. Online konference se uskuteční ve čtvrtek 23. září 2021 od 9 do 16 hodin. Registraci lze provést zdarma na stránkách www.chytrarecyklace.cz/konference, kde je k dispozici také program konference a profily jednotlivých řečníků.

Program konference je velmi pestrý a jeho součástí je více než desítka odborných přednášek za účasti zástupců státní a obecní sféry, firem i neziskových organizací.

Mezi probíranými tématy nebude chybět například téma odpovědné spotřeby a šetrného přístupu ke stávajícím zdrojům, příklady dobré praxe, environmentální vzdělávání, oblast ekologického nakládání s elektroodpadem, problematika recyklace plastů, efektivita zpracování gastroodpadů, nebo přiblížení fungování Reuse center a chráněných dílen. Konference se bude také věnovat nejaktuálnějším legislativním změnám v oblasti odpadového hospodářství a přínosům podnikání v souladu s principy společenské odpovědnosti.


Na konferenci vystoupí tito řečníci se svými příspěvky:

 • Ing. David Vandrovec, MBA – generální ředitel společnosti REMA a předseda představenstva asociace AITAT
  Odpovědnost vlastního bytí
 • Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA – spoluzakladatel ve společnosti ASHPA oběhová hospodářství
  Cirkulární náboženství a ekonomická metastáze
 • Ing. Martin Zemek, Ph.D. – vedoucí oddělení odpadového hospodářství na ředitelství ČIŽP
  Kontrolní činnost ČIŽP v oblasti odpadového hospodářství a zpětného odběru výrobků
 • Ing. Lucie Zrnovská – vedoucí oddělení obchodu / business leader ve společnosti PRAKTIK system
  Elektroodpad jako hodnotný zdroj surovin a nejvíce rostoucí tok odpadu na celém světě
 • Ing. Patrik Luxemburk – jednatel ve společnosti Stabilplastik
  Chytrá paleta – řešení pro udržitelnou logistiku
 • Mgr. Vladimíra Karasová – vedoucí útvaru propagace a ekologické výchovy, tisková mluvčí OZO Ostrava
  Reuse centrum Ostrava jako příklad dobré praxe cirkulární ekonomiky
 • Pavlína Sporková, DiS. – vedoucí oddělení komunikace a marketingu společnosti REMA a koordinátorka projektu Chytrá recyklace
  Environmentální vzdělávání jako klíč k lepší budoucnosti
 • Ing. Tomáš Schaffartzik – manažer sekce chráněného zaměstnávání, zástupce ředitele Charity Opava
  Sociální podnik a cirkulární ekonomika
 • Jan Mára, DiS. – obchodní ředitel ARMOR Print Solutions pro CZ+SK
  Bezodpadový kancelářský tisk? Jde to.
 • Ing. Katarina Kajánková – poradkyně pro ekologii ve společnosti SUEZ CZ
  Cirkulární gastroodpady
 • Ing. Mgr. Vanda Dušková – senior specialista pro IMS a ochranu životního prostředí ve společnosti O2 Czech Republic
  Kde technologie pomáhají
 • Ing. Jan Chovanec – provozně technický manažer ve Spalovně nebezpečného a průmyslového odpadu Ekotermex
  Spalovna nebezpečného odpadu jako podpora odpadového a oběhového hospodářství

Součástí programu bude i odborná panelová diskuze na téma „Je současný tlak na uhlíkovou neutralitu příležitostí, jak konečně najít v odpadech opravdové cirkulární příležitosti?“. Jejími účastníky budou zástupci Ministerstva životního prostředí, kolektivních systémů REMA, odpadových svazů, výrobců i zpracovatelů. 

Podtitul konference V odpadech musíme vidět souvislosti a hledat cirkulární příležitosti jsme nezvolili náhodou. Problematika odpadů je nejen v České republice velmi důležitým a přesto stále nedostatečně diskutovaným tématem. Proto si velmi vážíme zájmu odborníků přispět svými zkušenostmi a vizemi k další edukaci nejen odborné, ale i laické veřejnosti,“ dodává koordinátorka projektu Chytrá recyklace Pavlína Sporková.

Konferencí budou provázet výrazná tvář zpravodajství ČT Michala Hergetová a šéfredaktor ekonomického zpravodajského deníku E15 Nikita Poljakov. Mediálními partnery konference jsou E15, Euractiv a Odpadové fórum.

Jsme rádi, že vám jako člen Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) můžeme na tuto inspirativní konferenci pozvat.


O projektu
Projekt Chytrá recyklace vznikl z iniciativy Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) sdružující nejvýznamnější ICT dovozce a distributory ve spolupráci s kolektivními systémy REMA, které
v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a solárních panelů. Cílem projektu je edukace a pomoc veřejnosti v oblasti zodpovědného nakládání s odpadními elektrozařízeními, bateriemi a akumulátory. Více na www.chytrarecyklace.cz.