eD Fond pomoci obdaroval nejohroženější

145

Jak je již v eD zvykem, i v roce 2020 jsme se rozhodli podpořit potřebné. Tradiční předvánoční rozdělování finančních prostředků z eD Fondu pomoci tentokrát ovlivnila velká spousta faktorů. Tím nejzásadnějším byly restrikce spojené s pandemií koronaviru, a proto jsme se rozhodli nastřádané finance přeměnit v movité dary, které obdarovaným alespoň z části pomohly ke zmírnění následků nelehkého období.

Vládní nařízení před koncem roku výrazně omezily možnost setkávání rodinných příslušníků, což dopadlo největší měrou na seniory v pečovatelských zařízeních. Rozhodli jsme se proto do dvou ostravských domovů seniorů darovat notebooky, abychom jejich klientům umožnili i v čase dlouhodobého zákazu návštěv vidět své blízké alespoň přes obrazovku.

„Pandemie s sebou přinesla spoustu nových výzev a náročných situací pro mnohé. Proto jsme pečlivě zvažovali, kam nasměrovat naši pomoc. Nakonec jsme se rozhodli podpořit několik domovů seniorů, potažmo jejich klienty, kteří v této nelehké době mají velmi omezené možnosti k osobnímu setkávání se svými blízkými. Vybavili jsme je několika notebooky s příslušenstvím, aby mohly návštěvy probíhat i nadále alespoň v online prostředí, i když si uvědomujeme, že bohužel nic nenahradí osobní kontakt, objetí nebo pusu. Jako každým rokem jsme se navíc s kolegy z eD a CELogis opět zapojili do celoroční charitativní sbírky Moment, ve které se nám společně podařilo nastřádat téměř 400 kilogramů oblečení,“ uvedla personální ředitelka eD Kateřina Chambers.

Domov Korýtko

V Domově Korýtko v Ostravě-Zábřehu je poskytována pobytová sociální služba seniorům, kteří se o sebe nemohou vzhledem ke snížené soběstačnosti sami postarat a kterým již nepostačuje zajištění potřebné péče v domácím prostředí. Domov s kapacitou 257 seniorů se zaměřuje na aktivní, bezpečné a důstojné prožití stáří.

Klientům Domova Korýtko jsme darovali dva notebooky včetně příslušenství. Personálu domova jsme věnovali ochranné roušky.

Domov Sluníčko

Domov seniorů Sluníčko v Ostravě-Vítkovicích poskytuje komplexní služby seniorům ve dvou zařízeních, v domově pro seniory a v domově pro seniory se zvláštním režimem. Od roku 2003 se domov specializuje na práci s klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, kteří potřebují soustavnou péči. V domově se aktuálně starají o 184 seniorů.

Domovu Sluníčko jsme věnovali notebook pro snadnější propojení klientů domova s jejich rodinami.