Obaly likvidujeme ekologicky

174

Pojmy jako ekologie, společenská zodpovědnost či solidarita pro nás nejsou jen prázdnými slovy.

V eD system se již několik let snažíme chovat v těchto oblastech zodpovědně, o čemž svědčí také řada aktivit počínajíc ekologickým chováním na našich pobočkách, motivací zaměstnanců k jízdě na kole či městskou hromadnou dopravou nebo CSR aktivitami zahrnujícími podporu udržitelných projektů a vybraných neziskových organizací.

Také v otázce likvidace a zpětného odběru obalů dbáme na ekologii a již řadu let jsme zapojeni do Systému sdruženého plnění EKO-KOM.

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM, a.s. provozuje celorepublikový systém zajišťující zpětný odběr a využití odpadů z obalů – dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Systém zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina.

O společnosti EKO-KOM i o celém systému zpětného odběru obalů se můžete dozvědět více na oficiálních stránkách www.ekokom.cz nebo na stránce zaměřené na třídění odpadu www.samosebou.cz.

V eD system se na procesu podílíme zpětným odběrem těchto surovin:

  • plasty,
  • měkké plasty,
  • pevné duté plasty,
  • vlnitá lepenka,
  • papír,
  • kovy,
  • kombinované materiály,
  • dřevo.

V této aktivitě samozřejmě plánujeme pokračovat i nadále, proto jsme spolupráci se společností EKO-KOM prodloužili i na další období.

Certifikát od společnosti EKO-KOM pro eD system: