Patrik Kajúch: eD má jasnú víziu. Je úžasné opäť stáť pri zrode nových vecí

339

Na pozíciu obchodného riaditeľa eD pre Slovensko nastúpil začiatkom roka 2021 po 1,5-ročnej pauze v IT biznise, kedy si oddýchol, aby načerpal nové sily pre svoju ďalšiu výzvu. Dnes sa vracia, aby posilnil pozíciu eD na slovenskom trhu ako lídra. Pre jeho výkony je dôležitá rovnováha v živote, ktorú si udržiava časom stráveným s rodinou, športom a umením.


Čo konkrétne máš v eD na starosti a aká je tvoja hlavná náplň práce? Nastúpil si na pozíciu obchodného riaditeľa s nejakou konkrétnou víziou?

Do eD som nastúpil na pozíciu obchodného riaditeľa pre Slovensko. Je to pre mňa česť, že ma spoločnosť oslovila a vkladá dôveru do mojich schopností a zázemia na slovenskom trhu. Na starosti budem mať celý slovenský tím a s tým spojený aj rozvoj eD. Projekt je komplexný a počíta s vybudovaním silnej pozície firmy na slovenskom distribučnom trhu a nastavením optimálnych riešení, ktoré rešpektujú potreby slovenského zákazníka v súlade s obchodnou stratégiou celej skupiny eD.

„Za posledných 5 rokov sa úloha distribútora IT významne zmenila.“

eD v posledných mesiacoch prechádza mnohými zmenami – od digitálnej transformácie až po zjednotenie logistiky a ďalších procesov. Ako tieto zmeny vnímaš ty?

Viem, že pozitíva určitých zmien neboli pre niektorých zákazníkov na prvý pohľad čitateľné. Sú to však zmeny, ktorými sme reagovali na dynamický technologický vývoj vo svete. Za posledných 5 rokov sa úloha distribútora IT významne zmenila a nasledovanie konzervatívnych spôsobov fungovania v dnešnej dobe môže viesť až k zníženiu konkurencieschopnosti subjektov na trhu. Centralizácia niektorých činností ako logistika, marketing, správa IT a budovanie oddelenia starostlivosti o zákazníkov výrazne zvyšuje kvalitu v agregácií zdrojov do jedného miesta. Máme pred sebou úlohu vybudovať modernú distribučnú spoločnosť v regióne strednej Európy s cieľom transformovať sa z tradičného distribútora na lídra digitálnej transformácie distribučného kanála.

Už prebiehajúce zmeny v spoločnosti eD, okrem štandardnej „krabicovej“ distribúcie, prinesú aj nárast služieb ako starostlivosť o zákazníka, marketing, dátová analytika, digitálne nástroje a efektívna segmentácia. Obchodníci budú častejšie pracovať s analytickými dátami z digitálneho priestoru, ktoré budeme získavať z trhu. Efektívnejším cielením na trh dosiahneme efektívnejšie výsledky a vyššiu kvalitu práce obchodného a produktového oddelenia. Získané množstvo analytických dát, rýchle spracovanie, kvalitná orientácia obchodníka v nich, povedie k efektívnejšej produktivite výkonu pri otváraní obchodných prípadov. Obchodník vďaka dátam z trhu bude tiež rýchlejšie obchodné prípady aj uzatvárať. Do toho samozrejme vstupujú technológie ako AI v pracovných procesoch a BI v predpokladoch vývoja.

S IT distribúciou máš dlhoročné skúsenosti (20 rokov si pracoval v spoločnosti ASBIS). V čom vidíš najväčšiu pridanú hodnotu týchto skúseností pre tvoju novú pozíciu?

V spoločnosti ASBIS som bol už pri založení a zrode spoločnosti. Štartovali sme zo spodných priečok v distribučnom biznise na Slovensku. Postupnými krokmi a svedomitou prácou spojenou so zanietením sme ako tím uspeli na slovenskom trhu. V ASBIS-e som si prešiel viacerými pozíciami, ako sales manager, product manager a aj key account manager. Na každej pozícii som strávil niekoľko rokov. Roky praxe v rôznych pozíciách mi priniesli pridanú hodnotu v podobe skúseností, nadhľadu, rozvoja a množstva kontaktov v každej oblasti distribučného predaja.

„Je úžasné opäť stáť pri zrode nových vecí, ktoré o pár rokov budú samozrejmosťou a štandardom.“

Čo ťa presvedčilo k návratu do IT distribúcie po dlhšej pauze?

Túto prácu som robil 25 rokov. Po 18-mesačnom oddychu mi práca v distribúcií IT chýbala a, prirodzene, som ponuku eD prijal, za čo som vďačný. Okrem toho, že mám túto prácu rád, je to aj moja motivácia. Posunúť slovenské eD na trhu k väčšej kompetencii a profesionalite je pre mňa výzvou. Ďalej sú to určite ľudia v eD, s ktorými sa pri tejto práci stretávam pri vytváraní spolupráce. V neposlednom rade je to vízia rozvíjať a tvoriť digitálnu transformáciu tradičného distribútora novými projektmi. Je úžasné opäť stáť pri zrode nových vecí, ktoré o pár rokov budú samozrejmosťou a štandardom.

Medzi tvoje hlavné úlohy patrí – podpora a rozvoj slovenského obchodného tímu, prorastové obchodné aktivity a orientácia na projektové celky, rozvoj vzťahov s obchodnými partnermi. Čo z toho je pre teba najväčšou výzvou, na čo sa najviac tešíš a aké budú tvoje „prvé krôčiky“ v týchto oblastiach? Čo môžu zákazníci očakávať v najbližšej dobe?

Z prvoradých a krátkodobých cieľov je pre mňa najväčšou výzvou budovanie kvalitnejších vzťahov s dodávateľmi a skvalitnenie činností v obchodnom tíme. Už teraz sme pripravení prinášať nové možnosti spolupráce v inovatívnych projektoch, ktoré eD aktuálne testuje v pilotných fázach a v najbližšej dobe predstaví všetkým obchodným partnerom a dodávateľom. A obchodní partneri môžu zas v najbližšej dobe očakávať zlepšenia v oblasti poskytovania služieb, v oblasti kompetencií a komunikácie. Tiež pripravujeme rôzne projekty, ktoré podporia obchod a vzájomné výhodné partnerstvá.

Na novú pozíciu si nastúpil začiatkom roka, pár mesiacov na nej teda už funguješ. Ako sa ti zatiaľ darí, s čím zaujímavým si sa stretol a čo tvoj slovenský tím?

Ďakujem za opýtanie, darí sa mi výborne. Mal som tú česť stretnúť sa v eD so zaujímavými ľuďmi a s progresívnymi a inovatívnymi myšlienkami v rámci distribučného biznisu, zahŕňajúcimi logistiku, obchod a marketing. V tíme sú všetko vynikajúci ľudia s potenciálom a perspektívou naplniť ambíciu eD opäť rásť na slovenskom trhu. Líder eD bude iba tak úspešný, ako úspešný je jeho tím.

„eD má majiteľa s jasnou víziou, ktorý dôveruje svojim manažérom a ich rozhodnutiam.“

Čo je podľa teba kľúčové pre úspešný obchodný tím?

Pre tím sú kľúčové obchodné zručnosti a s tým spojená ich edukácia. Preto všetky moje znalosti, postupy a zázemie poskytnem v prospech tímu, jeho rastu a úspechu na slovenskom distribučnom trhu. Pre každého úspešného obchodníka sú dôležité vybudované osobné vzťahy so zákazníkom.

Kvalitné zázemie, široká ponuka služieb a tovaru s prispením využitia digitálnych technológií pri riadení obchodu bude základom rastu spoločnosti eD na Slovensku. Moje 25-ročné skúsenosti z distribučného biznisu a ambície tímu sú pre mňa inšpiráciou pri tvorbe nových postupov v prospech tímu a spoločnosti eD. 

Akú hlavnú pridanú hodnotu prináša eD? V čom je podľa teba lepšie ako konkurencia?

Inovatívnosť práce obchodníka a investície do nových technológií, akými sú napríklad analytické nástroje. eD má majiteľa s jasnou víziou, ktorý dôveruje svojim manažérom a ich rozhodnutiam, čo napĺňa transformáciu spoločnosti eD od tradičného distribútora na distribútora pracujúceho s najnovšími analytickými digitálnymi technológiami.

Takmer všetkých nás v poslednej dobe ovplyvnila situácia s pandémiou COVID-19. Ako konkrétne ovplyvnila teba? A čo riadenie tímu „na diaľku“?

Ako u každého, aktuálna situácia so sebou priniesla určitú zmenu životného štýlu. Pandémia okrem zmeny fungovania v distribučnom biznise, pre ktorý sú kľúčové osobné stretnutia, priniesla aj nové výzvy pri riadení tímu. Kontakt s partnermi a dodávateľmi na diaľku priniesol väčšiu náročnosť na časový manažment a plánovanie. V podstate zo dňa na deň sme sa museli transformovať z prostredia osobných stretnutí do online priestoru. Pandémia v prvom rade nastavila zrkadlo ako sme ako spoločnosť zraniteľná.

„ Po pandémií budú vznikať rôzne formy hybridných foriem fungovania spoločností .“

Zároveň zmenila v extrémne krátkom čase niektoré spôsoby fungovania spoločností. Socializácia, edukácia, komunikácia a samozrejme aj práca sa vykonáva „povinne“ cez online priestor. Transformovalo to obrovské množstvo ľudí, postupov a procesov do home office priestoru, kde ešte iba pred dvomi rokmi sa považoval tento spôsob práce za výnimočný benefit. Veľa spoločností investovalo kvôli pandémií značné prostriedky do nových postupov. Tieto spoločnosti sa rozhodne do fungovania z roku 2019 nevrátia. Po pandémií budú vznikať rôzne formy hybridných foriem fungovania spoločností z pred pandémie a ako fungovali počas pandémie. Vznikne  množstvo nových aj netypických obchodných príležitostí.

Čo ťa na tvojej práci baví najviac?

Táto práca je o častom kontakte s ľuďmi, flexibilite, variabilite práce, rýchlom rozhodovaní, kreativite, premyslenej stratégií a plánovaní, niekedy až vizionárstve. To všetko sú činnosti, ktoré ma nesmierne bavia a napĺňajú. Pre mňa je to viac ako práca, môžem povedať, že je to moja záľuba.

Keď zrovna nepracuješ, ako tráviš voľný čas?

Voľný čas samozrejme venujem deťom a rodine. Pre môj manažérsky výkon je dôležité byť oddýchnutý a zrelaxovaný, mať rovnováhu v živote. Telo, myseľ aj duševné zdravie je významný faktor pre kvalitný výkon v práci. Pre mňa ako bývalého vrcholového futbalistu má šport a oddych významnú rolu.

Bicykel, plávanie, lyžovanie a sauna sú aktivity, na ktoré vás môžem veľmi rád pozvať. Tiež mám rád divadlo, koncerty, rád čítam, vzdelávam sa, zaujímam sa o nové technológie a inovatívne postupy v manažmente.


Patrik Kajúch sa do čela slovenského obchodu postavil s príchodom nového roka