Office 365 se transformoval v Microsoft 365. Přibyly funkce, cena zůstává.

766
Office 365 se přejmenoval na Microsoft 365

Microsoft se rozhodl pro přejmenování jednoho ze svých klíčových produktů. Dubnový rebranding se týká předplatného doposud známého jako Office 365. Nově nese název Microsoft 365.

Na plánované přejmenování balíčku produktů a služeb Office 365 Microsoft upozorňoval již dříve. Nový název ponese předplatné objednané a dodané po 21. dubnu 2020.

Ke sjednocení názvu dochází ve všech prodejních kanálech. „Vlastnosti jednotlivých edicí, kterých se ta změna primárně dotýká, zejména jde o krabicové verze, se tím nemění. Stejně tak úprava názvu nepřináší žádné změny cen,“ uvedl manažer skupiny nákupu Oldřich Kožusznik, který se v eD specializuje na softwarové produkty. Jak dodává, v retailovém segmentu jde o verze Personal, Family a Business Standard.

Nové funkce i v lokálním jazyce

Microsoft 365 bude zároveň bohatší o další užitečné funkce. Přibyde inteligentní Microsoft Editor, který plynule mluví více než 80 jazyky. Druhou šikovnou funkcí je Premium Creative Content – nové prémiové šablony vysoce kvalitní fotografie a pohyblivé obrázky ve všech aplikacích Microsoft 365.

Hlavní změny

  • Změna názvu produktu Office 365 na Microsoft 365
  • Pro stávající zákazníky se jedná o upgrade z Office 365 na Microsoft 365
  • Cena zůstává stejná
  • Office 365 Home (pro domácnosti) se přejmenuje na M365 Family (pro rodiny)
  • Office 2019 zůstává

Nové názvy produktů

Jak se tedy názvy jednotlivých produktů od 21. dubna změní? Udělejte si přehled ve starých a nových názvech.

  • Office 365 Home (pro domácnosti) se mění na Microsoft 365 Family (pro rodiny)
  • Office 365 Business Essentials se mění na Microsoft 365 Business Basic
  • Office 365 Business Premium se mění na Microsoft 365 Business Standard
  • Microsoft 365 Business se mění na Microsoft 365 Business Premium
  • Office 365 Business a Office 365 ProPlus se mění na Microsoft 365 Apps