Návštěvy poboček eD

310

Chod naší firmy se nezastavil. Nadále fungujeme, aktuálně z velké části na práci z domu. Stále tedy naši zákazníci, klienti a partneři mohou kontaktovat své obchodníky, produktové manažery, marketingové specialisty a další kolegy stejně tak, jako doposud. Všichni jsou připraveni i nadále vykonávat své pracovní úkoly na 100 % a jsou plně k dispozici.

Pro ochranu zdraví našich kolegů a kolegyň i našich zákazníků a partnerů omezujeme osobní setkávání na pobočkách eD i mimo ně. Osobní setkání nahradíme elektronickou komunikací, telefonáty a video hovory.