Návštevy pobočiek eD

351

Chod našej firmy sa nezastavil. Naďalej fungujeme, aktuálne z veľkej časti na práci z domu. Stále teda naši zákazníci, klienti a partneri môžu kontaktovať svojich obchodníkov, produktových manažérov, marketingových špecialistov a ďalších kolegov rovnako, ako doteraz.

Všetci sú pripravení aj naďalej vykonávať svoje pracovné úlohy na 100% a sú plne k dispozícii.

Pre ochranu zdravia všetkých našich kolegov, kolegýň, zákazníkov a partnerov obmedzujeme osobné stretnutia na pobočkách eD aj mimo nich. Osobné stretnutia sa budeme snažiť nahradiť elektronickou komunikáciou, telefonátmi a video hovormi.