Ekologická likvidace elektroodpadu ve STEELMET

1770

Jak na ekologickou likvidaci elektroodpadu? Odpověď je jasná. Nejefektivnějším řešením je svěřit elektroodpad profesionálům, kteří se jeho likvidací zabývají.

Společnost STEELMET se likvidací elektroodpadu zabývá již 19 let a patří k největším zpracovatelům elektroodpadu v České republice.

Ročně jej firma vytřídí a zlikviduje přes 5 000 tun. Zajímá vás co se s elektroodpadem při likvidaci děje, kdo se na ní podílí a co vše je k likvidaci zapotřebí?

Přinášíme vám rozhovor s Milanem Burešem, jednatelem společnosti STEELMET a spolutvůrcem projektu Kovozoo.

 


Společnost STEELMET nabízí komplexní služby v oblasti zpracování elektroodpadu.  Co vše si pod těmito službami můžeme představit?

Za komplexní službu v našem oboru považujeme to, že poskytneme našemu zákazníkovi servis nepřinášející mu žádné starosti s elektroodpadem, který buď vyprodukuje sám anebo jej obdrží od svých zákazníků. Po navázání spolupráce zařídíme vše potřebné, tedy svoz, recyklaci, odstranění nebezpečných látek a předání druhotných surovin k jejich opětovnému materiálovému využití.

V případě, že odebereme od klienta elektroodpad v režimu tzv. zpětného odběru, odpadá pro něj navíc i nutnost starat se o výkaz tohoto materiálu v režimu odpadů. V případě, že klient požádá o vystavení protokolu o likvidaci, je mu doklad naší společností vystaven.

„Nerozlišujeme u klientů, který druh elektrozařízení odebereme a který nikoliv – zbavíme jej zkrátka všeho…“

Vzhledem k tomu, že jsme schopni přijmout veškeré druhy elektroodpadu, nerozlišujeme u klientů, který druh elektrozařízení odebereme a který nikoliv – zbavíme jej zkrátka všeho. Navíc nekončíme jen u elektroodpadu. V případě, že se to jeví pro zákazníka výhodné, jsme schopni mu nabídnout nebo zprostředkovat odběr i ostatních druhů odpadů. Jsme totiž členy skupiny REC Group, která zastřešuje další společnosti specializující se na ostatní druhy odpadů.

 Jaké výhody přináší likvidace elektroodpadu u společnosti STEELMET?

Výhod je celá řada. Počínaje již zmiňovanou komplexností služeb, přes jistotu, že s veškerým elektroodpadem je nakládáno zcela dle nejpřísnějších legislativních požadavků týkajících se oblasti zpracování elektroodpadu (stali jsme se vůbec prvním držitelem certifikátu WEEELABEX nejen v ČR, ale v celé tzv. východní Evropě), až po sociální rozměr, který v případě naší společnosti vychází z toho, že při zpracování elektroodpadu zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením.

Momentálně pracuje v naší společnosti 100 zaměstnanců, z toho přes 80 jsou OZP. Díky této skutečnosti jsme schopni nabídnout našim zákazníkům i další přidanou hodnotu, kterou je tzv. náhradní plnění. Při spolupráci s námi tedy může naše klienty hřát u srdce, že se chovají zodpovědně nejen ekologicky, ale i sociálně.

Můžete nám přiblížit, jak se elektroodpad u Vás ve firmě zpracovává?

Při převzetí elektroodpadu do naší společnosti je veškerý elektroodpad přetříděn podle  druhu. Během samotného zpracování, které probíhá u tzv. drobného elektroodpadu výhradně ručně, jsou přednostně vyjmuty ze zařízení komponenty, které obsahují nebo mohou potenciálně obsahovat nebezpečné látky – např. baterie, zářivky, kondenzátory apod. Následně probíhá již zmíněná ruční demontáž s cílem získat co nejčistší materiály – kovy, plasty, desky tištěných spojů, kabely apod.

Všechny materiály nezpracováváme až do podoby jednodruhových čistých materiálů, protože by to nebylo efektivní, takže je předáváme v některých případech specializovaným finálním zpracovatelům – typicky jde např. o desky plošných spojů, ze kterých finální zpracovatelé získávají barevné a drahé kovy. Tzv. velké spotřebiče (pračky, sporáky, myčky a sušičky) jsme ještě do konce loňského roku demontovali také manuálně, ale v lednu letošního roku jsme instalovali v rámci celé ČR unikátní zařízení, které nám umožňuje tyto spotřebiče zpracovávat strojně. Odpadla tedy fyzicky náročná práce při manipulaci s těmito zařízeními, ale také se několikanásobně zvedla kapacita pro zpracování těchto zařízení. O letošních prázdninách bude dokončena také celá linka pro zpracování velkých spotřebičů.

Kromě likvidace elektroodpadu nabízíte také další služby, jaké to jsou?

Jelikož se snažíme neustále hledat další příležitosti pro uplatnění zaměstnanců se zdravotním postižením, zahájili jsme postupně další činnosti. Provozujeme prádelnu, která provádí praní a opravy zejména pracovních oděvů nejen pro sesterské firmy ve skupině, ale i pro externí zákazníky z okolí. Na dalším samostatném pracovišti se věnujeme výrobě obalů. Našim zákazníkům dodáváme obaly z PE a LDPE fólií, bublinových fólií, včetně variant v antistatické úpravě. Dodáváme obaly ve formě plošných přířezů, sáčků, pytlů a nekonečných rukávů. Dodáváme rovněž vlnitou lepenku, antikorozní papír a pěnový polyetylen. Další ze skupiny našich činností jsou drobné montážní práce dle požadavků našich zákazníků. Provádíme například výrobu kabelových svazků pro automobilový průmysl, kompletační a balící práce pro potravinářský nebo strojírenský průmysl apod. 

Vaše společnost elektroodpad nejen likviduje, ale některé jeho části, zejména ty kovové, naopak opět přivádí k životu, je to tak?

Ano společně s některými kolegy z ostatních společností ve skupině se v podstatě v rámci našich volnočasových aktivit věnujeme výrobě zvířat pro naši Kovozoo.

„V Kovozoo máme nyní přes 250 zvířat, která stále přibývají…“

To, co začalo před cca 10 lety trochu jako legrace a příležitost scházet se s kamarády, vyrostlo do současného stavu, kdy projekt Kovozoo považujeme už za plnohodnotnou svébytnou část naší skupiny REC Group. V Kovozoo máme nyní přes 250 zvířat, která stále přibývají.

Nutno zmínit, že ne všechna zvířata jsme vyráběli sami. Pomáhají nám v tom čas od času jednak profesionálové z řad uměleckých kovářů, a také veřejnost při jedné z akcí, které pro rodiny s dětmi pravidelně pořádáme. Měli jsme už i případy, kdy k nám do naší „Porodnice“ (speciální dílna, ve které naše zvířata vznikají) přijeli pracovní teamy a v rámci teambuildingu si u nás své zvíře vyrobili. Když už jsme se dotkli Kovozoo, tak musím ještě zmínit, že zvířata ze šrotu nejsou to jediné, co u nás mohou návštěvníci najít.

Součástí areálu je i maják, ze kterého je krásný výhled do okolí, pirátská loď, zahrada, prototyp letounu L-610, vyhlídkové lávky nad našimi provozy, muzeum staré zemědělské techniky, motokárová dráha apod. Areál je celoročně přístupný veřejnosti a v loňském roce jej navštívilo přes 90 000 návštěvníků. Doufáme, že v roce letošním se přehoupneme přes magických 100 000 návštěvníků.