Sjednocené řízení neznamená ústup, ale přípravu na budoucnost

2335

Vážení obchodní partneři,

za poslední rok se v eD odehrála řada změn, jejíchž cílem je zefektivnění fungování společnosti a příprava na budoucí stav trhu, kterým se naše odvětví ubírá. Rád bych vám tímto otevřeně popsal motivace, důsledky a výhody uplynulých, probíhajících i budoucích změn, jako jsou centralizace nákupu a centrální správa skladových zásob, zefektivnění logistiky, sjednocení sítí Klikman a Digipro, rozšiřování portfolia na Slovensku a úprava názvu i loga firmy.

Ladíme naši firmu k potřebám partnerů.

Prohloubení spolupráce slovenského a českého eD
Ve společném řízení těchto trhů vidíme potenciál rozvoje. Za poslední roky sice úspěšně rosteme obratově a také z hlediska počtu zákazníků, abychom si však tento růst dlouhodobě udrželi, pracujeme nyní na dokončení sjednocení řízení nákupu, sdílení dat, zrychlení dodávek i reklamací a efektivní kooperaci ostravského a bratislavského skladu, jehož zachování je pro nás klíčové.

Slovenský trh, stejně jako ten český, není příliš velký. Uvědomují si to jak naši dodavatelé, tak většina e-tailových a retailových prodejců, kteří v současné době často obsluhují oba trhy společně nebo k tomuto stavu směřují. Tento fakt klade z jejich strany požadavky na menší počet obchodních partnerů, jeden kontaktní bod pro obě země a jednotnou obchodní a marketingovou politiku.

Zároveň naprosto chápeme, že někteří z našich dodavatelů a odběratelů nechtějí cestou společného řízení obou trhů jít, a plně respektujeme všechny smlouvy platné jen pro jednu ze zemí. Za strategické rovněž považujeme zachování odděleného obchodního oddělení a produktového managementu, kde platí, že všechny klíčové značky mají na Slovensku produktové zastoupení jako doposud.

Slovensko posílí o mobility i non-IT
Pozitivní důsledky kroků již zaznamenáváme. Díky centrální správě skladových zásob běžně dodáváme produkty z jedné země do druhé za standardních dodacích podmínek, zlepšili jsme dostupnost, zrychlili dodávku zboží a proběhlé sjednocení reklamací do budoucna na Slovensku tento proces zrychlí.

Velkou pozornost na Slovensku věnujeme rozšiřování portfolia, abychom tamním zákazníkům dokázali nabídnout to, co českým. Jedním z čerstvých úspěchů na společné cestě je získání výhradní distribuce značky Meizu pro český i slovenský trh nebo panevropského master distributorského kontraktu pro spotřební materiál značky OKI.

Kromě segmentu mobilit vstoupíme na Slovensko s non-IT segmentem, který zahrnuje velkou a malou bílou techniku a produkty určené pro sport, outdoor, dům a zahradu. Právě zaměření se na tuto oblast bylo vloni jedním z důvodů rozšíření skladových kapacit o 17 % jejich velikosti.

Nejbližší kroky? eD Profi, nové weby i logo
Co se týče produktů nejprodávanější české značky počítačů LYNX, respektive oLYNX, naším cílem je zajistit na Slovensku jejich dostupnost ve všech kategoriích. Ke splnění tohoto bodu nám mimo jiné pomůže sjednocení slovenské prodejní sítě Digipro a české sítě Klikman pod jednu silnou značku eD Profi, k čemuž dojde v první polovině roku.

Naši kolegové dále pracují na projektech, jako jsou internetové stránky sjednocené sítě i na novém webu eD system, po jehož spuštění zjednodušíme logo.

Těmito kroky postupně sjednocujeme marketingovou komunikaci pro všechny trhy, což započalo únorovým přejmenováním společnosti
z eD´ system Czech, a. s., na eD system a. s.

Společnou cestu obou zemí, kterou jsme se vydali, považujeme za správné rozhodnutí. Působíme ve velmi konkurenčním odvětví a všechny jmenované faktory rozhodují o tom, kdo bude dlouhodobě úspěšný.

Věříme, že budeme kráčet i nadále společně.

Petr Slouka

výkonný ředitel eD system a. s.